Choose format

In stock
NOK 369

Fra abonnent til skribent

Kildekritikk og kritisk tenkning i en digital mediehverdag
De siste årene har begreper som falske nyheter, desinformasjon, alternative fakta og algoritmer fått mye oppmerksomhet. Men er dette nye fenomener?

Denne boken argumenterer for at det kvalitativt nye ved dagens informasjonskaos er måten informasjon, kunnskap og nyheter produseres og distribueres på. Det nye er de sosiale mediene. Tittelen på boken gjenspeiler nettopp dette: De sosiale mediene har gitt oss muligheten til ikke bare å være en passiv mediekonsument, men også en aktiv medieprodusent. Det har også gitt oss nye utfordringer, blant annet et behov for økt kompetanse i kritisk tenkning og kildekritikk. Fra abonnent til skribent viser hvordan informasjonskaos historisk sett har vært en utfordring, men også hvordan denne utfordringen har eskalert i løpet av de siste ti årene.

Målgruppene for boken er studenter og ansatte innenfor lærerutdanning, statsvitenskap og medievitenskap.

Detailed information

  • Pages: 272
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215046457
  • Publication date: 28.02.2022
  • Book group: 215

Torstein Hestnes

er utdannet lærer og jobber som høgskolelektor i samfunnsfag på lærerutdanningen ved NLA Høgskolen.
More about the author