Choose format

In stock
NOK 339

Fra opprør til kaos

Midtøsten etter den arabiske våren
Den arabiske våren skapte stor optimisme og tro på demokratisering da den brøt ut i 2010/2011.

Men etter hvert som folkelige opprør i land som Syria, Jemen, og Libya ble til borgerkrig og kaos har tonen blitt en annen.

Konfliktene i regionen er i dag mange og uklare, utviklingen synes kaotisk og kan være vanskelig å følge, og framtidsutsiktene fremstår som diffuse og dystre. Hvorfor gikk det så galt?

Denne boken tar for seg den arabiske våren og dens etterspill ved å reise og besvare to fundamentale spørsmål: Hvorfor brøt opprørene ut i hele regionen i 2010 og 2011, og hvorfor har de gitt så forskjellige utfall i de arabiske landene? Gjennom disse spørsmålene undersøker boken hva som lå bak opprørene, hvorfor de brøt ut akkurat på dette tidspunktet, hvorfor de tilsynelatende svært like opprørene ledet til veldig forskjellige utfall i de ulike landene - eksempelvis til demokrati i Tunisia og diktatur i Egypt, hvilken rolle aktivister og sosiale medier spilte, og hva vi kan vente oss i tiden fremover, for å nevne noe. Fokus er på hendelsene de siste årene, men boken trekker også linjene tilbake i historien for å forklare dagens konflikter. Gjennom et tilgjengelig og engasjerende språk gir forfatteren en grundig innføring i hvordan den arabiske våren gikk fra opprør til kaos, og peker samtidig på hvilken utvikling vi kan vente oss i årene som kommer.


«Dette er en bok til å bli klok av ... I bokens hoveddel briljerer forfatteren med sine kunnskaper og analyser ... Det er i beskrivelsene av de sosiale medienes betydning at denne boken virkelig er mesterlig.»
Jan-Erik Smilden, Morgenbladet

«(...) et godt bidrag til å forstå det som skjer i Midtøsten, og som i høyeste grad også angår og påvirker oss.»
Erling Rimehaug, Vårt Land

«Nordenson har gitt oss en meget verdifull oversikt over situasjonen i Midtøsten som medienes vanlige
nyhetstjeneste ikke kan gi. Han fortjener stor takk for dette.»
Jon Kvalbein, Dagen

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215030791
  • Publication date: 13.04.2018
  • Book group: 893

Jon Nordenson

Jon Nordenson har doktorgrad i arabisk ved institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo. Avhandlingen hans tar for seg online-aktivisme i Egypt og Kuwait. En bearbeidet versjon av avhandlinmgen ble utgitt av I.B. Tauris. Nordenson har jobbet med aktivisme i regionen siden 2009, har publisert en stor mengde artikler, konferansepresentasjoner og bokanmeldelser. Han vant i 2010 "Babylon-prisen" for beste bidrag fra unge forskere til Babylon, Nordisk tidsskrift for midtøstenstudier.
More about the author