Choose format

In stock
NOK 359

Fra skolefravær til skoledeltagelse

barrierer og løsninger
· Hvilken rolle har miljøsensitivitet i forhold til elevenes skolefravær?
· Hvordan kan høysensitivitet forstås i et pedagogisk-psykologisk perspektiv?
· Hvilken betydning har skolerelatert stress og skoleangst for utviklingen av skolefravær?
· Hva er internettavhengighet, og hvordan kan det påvirke utviklingen av skolefravær hos elevene?
· Hvordan kan skolen og PP-tjenesten i samarbeid med foreldrene hjelpe barn og unge med problematisk interaktiv mediebruk?

I denne boka peker forfatteren på faktorer som kan ha betydning for skolefravær hos barn og unge, og drøfter hva skolen og andre rundt eleven kan gjøre for å få dem tilbake til skolen. Det finnes ikke entydige svar på disse problemstillingene, men forfatteren drøfter dem ut fra nyere litteratur og forskning på fagfeltet, og ut fra forfatterens egen forskning og praksiskunnskap.

Målgruppa for boka er lærere i skolen, ansatte i pedagogisk-psykologisk tjeneste, barneverntjenesten, og sosial- og helsefag. Den er også relevant for studenter i psykologisk, spesialpedagogisk og allmennpedagogisk utdanning. Boka kan også være av interesse for pårørende og andre faggrupper som arbeider med risikoutsatte barn og unge.

Detailed information

  • Pages: 184
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215060972
  • Publication date: 06.10.2023
  • Book group: 215

Branca Lie

er førsteamanuensis em., dr. scient. og faglig tilknyttet som forsker ved Handelshøgskolen Innlandet, Avdeling for Juss, psykologi og samfunnsfag, Seksjon for psykologi og ekstern medarbeider ved Universitetet i Stavanger. Hun har lang erfaring som foreleser i pedagogisk-psykologiske og spesialpedagogiske emner ved UiO, UiS og Høgskolen i Innlandet.
Hun har publisert flere bøker, blant annet «Eksepsjonelle og dobbelt eksepsjonelle elever - begavede elever og begavede elever med ulike vansker» (2014), «Begavede barn i barnehagealder» (2016), «Begavede barnehagebarns læring - i teori og praksis» (2017) og «Nye perspektiver på minoritetsspråklige elever» (2019).
More about the author