Choose format

NOK 499
Expected 8/7/24

Franske tilstander

Forstå det moderne Frankrike
Hvorfor streiker franskmenn så ofte?

Til tross for at Frankrike er godt kjent for nordmenn flest både som ferieland, matland og kulturell høyborg, har landet lett for å forbli en gåte. Spørsmålene er mange: Hvorfor er tilliten til franske politikere så lav? Hva kan forklare den høye terrortrusselen i landet? Og hvor langt har egentlig likestillingen kommet i Simone de Beauvoirs fødeland?

Når det franske samfunnet fremstår som litt fremmed, skyldes det at fransk politikk og samfunnsliv får langt mindre oppmerksomhet i den norske offentligheten enn for eksempel britisk eller amerikansk politikk.

Med denne boken ønsker Norges fremste eksperter på Frankrike og franske forhold å bøte på dette. Boken er for deg som har fransk språk, politikk og samfunnsliv som fag, som er frankofil eller som rett og slett ønsker bedre kjennskap til det moderne Frankrike.

Detailed information

  • Pages: 376
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215067520
  • Publication date: 07.08.2024
  • Book group: 214

Kjerstin Aukrust

Kjerstin Aukrust er førsteamanuensis i fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitet i Oslo. Hun er programleder for podkasten Frankrike forklart sammen med Franck Orban. Aukrust har tidligere gitt ut boken Nytten og gleden. Fransk litteratur gjennom tusen år på Universitetsforlaget (2019) sammen med Trude Kolderup og Geir Uvsløkk.
More about the author

Pernille Rieker

Pernille Rieker er Forsker I ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og Professor II ved Høyskolen i Innlandet (INN). På NUPI leder Rieker NUPIs Senter for Europastudier (NSE) og er medredaktør for tidsskriftet Internasjonal Politikk. Rieker forsker på europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk med et spesielt fokus på EU, NATO og Frankrike og de nordiske land.
More about the author