Choose format

In stock
NOK 599

Fritid og aktiviteter i moderne oppvekst

grunnbok i aktivitetsfag
Denne grunnboka i aktivitetsfag viser hvordan fritidskontekster kan være pedagogiske tumleplasser i arbeid med barn og unge.
Det presenteres ulike psykologiske og sosiologiske perspektiver på fritid og fritidens betydning i den menneskelige utvikling, og det synliggjøres hvilke arenaer og pedagogiske verktøy som er sentrale, hvordan involveringsprosessen bør være og hvilke konsekvenser dette får for miljøarbeidet.

I bokas siste del knyttes teori og didaktikk sammen i fritidsaktivitetene musikk, drama, nettaktivitet, film, friluftsliv, fysisk aktivitet og motor.

Boka er skrevet for studenter og yrkesgrupper som arbeider med barn og unge, oppvekst og utvikling.

Reidar Säfvenbom som er redaktør og hovedforfatter er forsker ved Norges idrettshøgskole. Bidragsyterne har bred erfaring med aktivitetsfag og bruk av aktiviteter i pedagogiske virksomhet.

Detailed information

  • Pages: 280
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215006093
  • Publication date: 29.09.2005
  • Book group: 213

Reidar Säfvenbom

Säfvenbom er førsteamanuensis i bevegelsespedagogikk ved Norges idrettshøgskole og førsteamanuensis II ved Norges idrettshøgskole, Forsvarets institutt.
More about the author