Choose format

In stock
NOK 369

Funksjonshemmedes menneskerettigheter

Fra prinsipper til praksis
Dette er den første norske læreboka om funksjonshemmedes menneskerettigheter. Den gir en lett forståelig innføring i hvordan funksjonshemmedes menneskerettigheter bør forstås og praktiseres, og hvordan «universelle» menneskerettighetsprinsipper kan gjennomføres i praksis.

Den nye interessen for funksjonshemmedes menneskerettigheter kommer blant annet som følge av opprettelsen av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i 2006, og Norges ratifisering av denne i 2013. Konvensjonen blir i den internasjonale faglitteraturen omtalt som et paradigmeskifte for hvordan vi ser på funksjonshemming, og den har ført til nye forpliktelser ikke bare for norske myndigheter, men også for dem som til daglig jobber med funksjonshemmede.

Boka vil først og fremst være en lett forståelig innføring i funksjonshemmedes menneskerettigheter rettet mot universitets- og høyskolestudenter innenfor fag som vernepleie, (spesial)pedagogikk, ergoterapi og sosialt arbeid. Boka vil også være nyttig for fagfolk på menneskerettighetsfeltet, funksjonshemmedes interesseorganisasjoner og for praktikere som jobber med mennesker med funksjonshemming.

«Dette er Norges første lærebok om menneskerettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, og det er en bok som fortjener et bredt publikum blant både praktikere, studenter og andre med interesse ikke bare for menneskerettighetene til denne gruppen, men også for menneskerettigheter generelt.»
Kjetil Mujezinovic, Tidsskrift for Rettsvitenskap

"Den här boken kan varmt rekommenderas för alla. Den är utomordentligt välskriven och pedagogiskt upplagd. En bok att användas helt enkelt i såväl undervisning som i kritiska diskussioner om samhället i vår tid och om framtiden."
Jörgen Lundälv, Socialmedicinsk tidskrift 6/2019
Om forfatter

Detailed information

  • Pages: 128
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215031323
  • Publication date: 20.05.2019
  • Book group: 213

Kjersti Skarstad

Kjersti Skarstad (f. 1986) er utdannet statsviter med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Skarstad foreleser om menneskerettigheter ved bachelor- og masterprogrammer og er ansatt som seniorrådgiver ved Stiftelsen SOR.
More about the author