Choose format

In stock
NOK 299

Fysiske størrelser og enheter

5. utgave
I fysikkens verden finnes mengder av fysiske størrelser, måleenheter, og deres symboler. Denne boka gir en oversikt over disse.
Definisjoner og symboler for fysiske størrelser og enheter er fastsatt i internasjonale standarder. De blir oversatt og utgitt som nasjonale standarder i de fleste land, og man har nådd langt i internasjonal forståelse på dette området.

Boka inneholder: Kort informasjon om fysiske størrelser og enheter, kort informasjon om Det internasjonale system for enheter, SI, navn, symboler og kommentarer til sentrale størrelser og enheter i mekanikk, varmelære, periodiske fenomener og akustikk, optisk stråling, molekyl-, atom- og kjernefysikk, elektrisitet og vekselstrøm, en utførlig liste over anbefalte matematiske tegn og symboler, et avsnitt om sammenhengen mellom elektromagnetiske størrelser uttrykt ved SI-enheter og med CGS-enheter, norsk-engelsk ordliste, engelsk-norsk ordliste og en oversikt over aktuelle organisasjoner.

Detailed information

  • Pages: 144
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215013985
  • Publication date: 13.03.2009
  • Book group: 219

Bjørn Ebbe Lian

Bjørn Ebbe Lian (1926 - 2011) arbeidet i en årrekke ved Norges Standardiseringsinstitutt.
More about the author

Carl Angell

Carl Angell er professor i fysikkdidaktikk ved Skolelaboratoriet ved Fysisk Institutt, Universitetet i Oslo.
More about the author