Choose format

In stock
NOK 719

Generell fysikk for universiteter og høgskoler

Bind 2 Varmelære og elektromagnetisme
Boken dekker emnene varmelære, elektrisitet, magnetisme, optikk og elektromagnetisme.
Kapitlene er bygd opp slik at viktige begreper, belyst med eksempler, introduseres først, etterfulgt av den mer matematisk fullstendige behandlingen. Hvert kapittel avsluttes med en oppsummering av de viktigste prinsippene og formlene.

Boken kan dermed brukes på flere nivåer og for flere formål uten nødvendigvis å måtte leses fra begynnelse til slutt. Det er lagt vekt på anvendelsesaspektet i både eksempler og oppgaver.

Essays skrevet av fremtredende norske fysikere setter lærestoffet i et videre perspektiv.

Bind 1 og 2 dekker til sammen pensum i introduksjonskursene i faget, og er et solid, norsk alternativ til de engelskspråklige lærebøkene.

Detailed information

  • Pages: 520
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215000060
  • Publication date: 07.09.2001
  • Book group: 219

Egil Lillestøl

Egil Lillestøl er professor ved Fysisk institutt, Universitetet i Bergen og ved forskningssenteret CERN i Genève.
More about the author

Ola Hunderi

Ola Hunderi er professor ved Institutt for fysikk, NTNU, Trondheim. Han er utdannet ved NTH og ved University of Maryland, USA, og arbeider med materialfysikk, overflatefysikk og optikk/optisk måleteknikk.
More about the author

Jan R. Lien

Jan R. Lien er førsteamanuensis ved Fysisk institutt, Universitetet i Bergen. Han er utdannet kjernefysiker og arbeider med oljereservoarenes fysikk og kjernemagnetisk resonans (NMR). Lien har hatt flere forskningsopphold i Danmark, Canada og USA.
More about the author