Choose format

In stock
NOK 369

GeoGebra for lærere

GeoGebra er den mest utbredte dynamiske matematikkprogramvaren for pedagogisk bruk i skolen. Denne boka gir en lett forståelig innføring i GeoGebra for matematikklærere i ungdomsskolen og den videregående skolen.

Programvaren blir grundig presentert i boka. Forfatteren gir mange eksempler på bruk av det induktive prinsippet i innlæring av begreper. Et eget kapittel handler om hvordan denne typen programvare kan brukes på eksamen. Til sist er det inkludert en separat oppgavedel som er tilpasset Kunnskapsløftet. Oppgavedelen kan brukes direkte på elever i ungdomsskolen.

GeoGebra for lærere er godt illustrert og delt inn i mange små delkapitler, slik at temaene er lett tilgjengelige. De fleste delkapitlene har øvingsoppgaver direkte knyttet til det presenterte lærestoffet.

- Bogen vil være et godt redskab især for de mange lærere som er uerfarne med brug af GeoGebra, både under forberedelse og i selve undervisningssituationen, når mange elever på en gang beder om konkret hjælp og vejledning. (Mette Andresen, Tangenten 1/2012) -

Detailed information

  • Pages: 152
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215018607
  • Publication date: 26.08.2011
  • Book group: 219

Henning Bueie

Henning Bueie er førstelektor i matematikkdidaktikk ved Høgskolen i Lillehammer der han underviser i matematikk, statistikk og informasjonsbehandling. Han har mange års undervisningserfaring i realfag på grunn-, videregående- og høgskolenivå, og har blant annet gitt ut boka «GeoGebra for lærere».
More about the author