Choose format

In stock
NOK 369

Gevinstrealisering og offentlige IKT-investeringer

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215056203
  • Publication date: 23.04.2021
  • Book group: 893
Forvaltningen gjør enorme investeringer i IKT, men nytteeffektene av disse investeringene er svært dårlig dokumentert - og anslagsvis 75 % av offentlige IKT-prosjekter feiler.
Denne boken fra 2012 handler om hvordan man kan gjennomføre offentlige IKT-prosjekter på en god måte.
Bidragsyterne gir konkrete råd om hvordan målrettede investeringer i informasjonsteknologi kan føre til en mer effektiv og brukervennlig offentlig forvaltning. Det presenteres en rekke eksempler fra både omfattende statlige prosjekter og mer avgrensede kommunale satsinger.

Boken retter seg mot studier innen Administrasjon og ledelse, Offentlig administrasjon og Informasjonssystemer, og vil særlig være relevant som lærebok på kurs omkring ledelse av eForvaltningsprosjekter. Den vil også være en nyttig ressurs for ledere og mellomledere i offentlig sektor og for ansvarlige for gjennomføring av IT-prosjekter. Boken tilbyr både teoretisk forankring, presise analyser og nyttige eksempler.

Leif Skiftenes Flak

More about the author