Choose format

In stock
NOK 589

Global økonomi, krise og politisk styring

2. utgave
Den aktuelle økonomiske krisen har skapt en ny situasjon i verdensøkonomien. Globaliseringen har på mange måter skapt en global økonomi. Samtidig har finanskriser og en forskyvning av vekstkraft understreket at globaliseringen er en sammensatt prosess.

Global økonomi, krise og politisk styring tar for seg styringsutfordringene i den globale økonomien. Forfatterne viser at nasjonalstatens makt fortsatt er betydelig, men at også andre aktører - transnasjonale selskaper, nettverk av ideelle organisasjoner, forbrukere og fagforeninger - utøver, eller kan utøve, makt. Boka gir en grundig innføring i sentrale perspektiver og begreper innenfor internasjonal politisk økonomi. Den legger særlig vekt på å beskrive utviklingen i finanssystemet og på å belyse finanskriser. Den fører samtidig videre kapitlene om naturressurser, produksjon og fordeling fra forrige utgave.

Global økonomi, krise og politisk styring er en oppdatert og revidert utgave av den populære innføringsboken i internasjonal politisk økonomi fra 2006, Økonomisk globalisering og politisk styring. Denne utgaven legger naturlig nok vekt på å beskrive utviklingen i finanssystemet og belyse finanskriser. Men den fører samtidig videre og oppdaterer kapitlene om naturressursene, produksjon og fordeling fra den forrige utgaven. Boken har en fyldig indeks og litteraturliste.

Detailed information

  • Pages: 344
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215019772
  • Publication date: 10.08.2012
  • Book group: 214

Helge Hveem

Helge Hveem (1941) er professor emeritus ved Institutt for statsvitenskap (ISV). Han var forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) 1968-79, i FN 1980 og ansatt ved ISV siden 1981. Han var forskningsleder ved Senter for utvikling og miljø (SUM) i 1990-årene og senterleder ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) 2002-06, begge ved UiO. Han har hatt en rekke studieopphold, gjesteprofessorater og konsulentoppgaver (FN, OECD, EU og UD) og hatt flere lederverv i Norges Forskningsråd. Han bidro tidlig til å introdusere IPØ i Norge og har utgitt en rekke vitenskapelige bøker og artikler. Han har også vært en aktiv bidragsyter i norske medier.
More about the author

Bent Sofus Tranøy

Bent Sofus Tranøy er professor ved Høgskolen i Innlandet og Høyskolen Kristiania. Tranøy har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og mastergrad i politisk økonomi fra London School of Economics. Han var forsker ved makt- og demokratiutredningen 1998-2003, har redigert flere bøker og vært journalist og spaltist, blant annet i Forbrukerrapporten, Dagbladets Magasinet og Klassekampen. Tranøy har sittet i "Finanskriseutvalget (NOU 2011:1) og Matkjedeutvalget (NOU 2011:4). Han fikk Brageprisen i 2006 for boken Markedets makt over sinnene.
More about the author

Dag Harald Claes

Dag Harald Claes, f. 1962, er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og har en professor-II stilling ved Høgskolen i Molde. Han har vært forsker ved Fridtjof Nansens Institutt og Arena-programmet. Han har i flere år undervist i internasjonal politikk og leder i dag bachelorprogrammet i Internasjonale studier (INTER) ved Universitetet i Oslo. Hans forskningsfelt er internasjonal energipolitikk. Hans siste bøker på dette området er:


Claes, D. H., & Garavini, G. eds. (2020) Handbook of OPEC and the Global Energy Order - Past, Present and Future Challenges. London: Routledge.


Claes, D.H. (2018) The Politics of Oil - Controlling Resources, Governing Markets and Creating Political Conflicts. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
More about the author