Choose format

In stock
NOK 449

Globalisering

Åtte nøkkelbegreper
Hvis det er riktig at vi lever i en globalisert verden, hva innebærer dette for økonomi, politikk, kultur, arbeid og fritid, selvbilder og identitet?

I denne velskrevne innføringsboken tilbys studenten en oversiktlig og engasjerende veiviser til globaliseringen. Forfatteren har strukturert fremstillingen rundt åtte «nøkkelbegreper»: Frakobling, akselerasjon, standardisering, sammenvevning, mobilitet, blanding, sårbarhet og tilbakekobling.

Boken er rik på eksempler og overgripende perspektiver, og den viser på en lettfattelig måte hvorfor globalisering har fått en så sentral plass i forskning, politikk og dagligliv. Ettersom globaliseringen på alle måter er et variert og sammensatt fenomen, har Hylland Eriksen lagt vekt på å utforske den nedenfra og komparativt. For å forstå globalisering er det like viktig å studere lokalsamfunn som transnasjonale fenomener. «Globalisering - åtte nøkkelbegreper» er i hovedsak identisk med en bok forfatteren utga på engelsk i 2007 («Globalization. The Key Concepts»). Den norske utgaven er en gjennomgående revidert utgave hvor forfatteren, som selv har oversatt den, har foretatt enkelte endringer for å tilpasse teksten til norske forhold.

Boken er pedagogisk lagt opp, med eksempler i tekstbokser, kapittelsammendrag, spørsmål og diskusjonsoppgaver, kommenterte forslag til videre lesning og et godt stikkordsregister.

«Boken passer nær sagt alle samfunnsvitenskapelige fag på bachelornivå...og det er sannsynlig at også en rekke mastergradskurs vil ta imot den med åpne armer. Pedagogisk er boken forbilledlig strukturert, med interessante oppgaver til hvert kapittel»
Hans Erik Næss, Sosiologisk tidsskrift Nr 02 - 2009.

Detailed information

  • Pages: 208
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215013817
  • Publication date: 21.02.2008
  • Book group: 214

Thomas Hylland Eriksen

Thomas Hylland Eriksen (1962) er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo og forfatter av mange bøker på norsk og engelsk. Hylland Eriksens forskning dreier seg om sosiale og kulturelle effekter av globaliseringen, fra nasjonalisme og kreolisering til informasjonsrevolusjonen og krisene i klima og natur. Han har mottatt mange priser i inn- og utland for sin forskning og formidling. Den populære læreboken Små steder, store spørsmål og den fremsynte Øyeblikkets tyranni er begge oversatt til over tretti språk.
More about the author