Choose format

In stock
NOK 329

God leseopplæring med nasjonale prøver

Om elevers leseutfordringer i et mangfold av tekster

Detailed information

  • Pages: 208
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215029054
  • Publication date: 04.05.2018
  • Book group: 215
Lærerens nøkkel til elevenes leseferdigheter. Hva er årsakene dersom elevene ikke forstår når de leser? Hvordan kan de lære å trekke de rette slutningene? Forstår de mer når de visualiserer det de leser om? Og hva er kritisk lesing?

Evnen til å lese er selve grunnlaget for læring og helt nødvendig for å manøvrere i vår tekstdominerte verden. Elever må vurdere påliteligheten til informasjonen de finner i et mangfold av tekster, mange av dem nettbaserte og uten en tydelig avsender.

De nasjonale prøvene gir kunnskap om elevers lesing og er obligatoriske på 5., 8. og 9. trinn. Denne boka gir nyttig veiledning både om prøvene og om god leseopplæring. Forfatterne gir en rekke eksempler på hva som gjør tekster utfordrende, hvordan elever leser, og hvordan lærerne kan utvikle elevenes leseforståelse. Her er

- grundig innføring i hvordan prøvene er utformet, og hva de måler
- forklaring på hvordan prøveresultatene skal forstås og brukes
- eksempler på leseutfordringer elevene møter i dagens tekstmangfold
- forslag til arbeid med elevenes leseforståelse i flere fag på ulike klassetrinn

Brukt riktig er de nasjonale prøvene svært verdifulle, både for lærere og elever.

SAGT OM BOKEN:
«Dette er viktig lesing, for å forstå og se verdien av nasjonale prøver. Personlig har jeg lært mye.»
Anne-Lise Wie, førstelektor, Nord universitet.

«Boka er velskrevet, interessant, relevant, praktisk for lærere å bruke for å få mer ut av de nasjonale prøvene enn bare selve testingen.»
Toril Frafjord Hoem, førstelektor, Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.

«Boka gir veldig god og nyttig informasjon om ulike sider ved lesing og leseopplæring. Fagstoffet presenteres på en fin måte, med gode eksempler. Jeg liker også at boka tar for seg ulike sider ved de nasjonale prøvene, både bakgrunnsinformasjon og hvordan man kan forstå/bruke resultatene fra prøvene. Veldig viktig og relevant bok!»
Marit B. Henriksen, seniorrådgiver, Samisk høgskole.

Astrid Roe

Astrid Roe er seniorforsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo. Hun har siden 1998 arbeidet med lesedelen i PISA og har særlig studert norske elevers lesekompetanse og lesevaner. Hun har også mange års erfaring som lærer og skoleleder i grunnskolen og i videregående skole.

Roe er forfatter av boka "Lesedidaktikk - etter den første leseopplæringen" (2008, 2. utg. 2011, 3. utg 2014) og medforfatter av en rekke andre bøker, blant annet "God leseopplæring med nasjonale prøver" (2018, med Ryen og Weyergang).

Roe har en sentral rolle i prosjektet Linking Instruction and Student Achievement in Nordic Schools (LISA Nordic), som sammenligner undervisningen i de nordiske landene og er en del av Nordic Centre of Excellence - Quality in Nordic Teaching (QUINT), og. Hun deltar også i prosjektet Video to Support Excellence in Teaching (VIST).
More about the author

Jostein Andresen Ryen

Jostein Andresen Ryen arbeider ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Han jobber til daglig med å utvikle leseprøver for skoleverket, blant annet de nasjonale leseprøvene for 5., 8. og 9. trinn og Osloprøvene i lesing. Jostein har hovedfag i nordisk språk og litteratur og har ti års erfaring som lærer på mellom- og ungdomstrinnet.
More about the author

Cecilie Weyergang

Cecilie Weyergang arbeider ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Hun jobber til daglig med å utvikle leseprøver for skoleverket, blant annen de nasjonale leseprøvene for 5., 8. og 9. trinn. Cecilie har en master i norskdidaktikk og har tidligere undervist i videregående skole.
More about the author