Choose format

Coming for sale
2/7/24
NOK 949

Grannegjerdelova

Lovkommentar
I denne boken går forfatteren gjennom grannegjerdelovas bestemmelser og gir grundige kommentarer til hver enkelt av dem.

Loven omhandler gjerdehold mellom naboer og regulerer blant annet oppsetting av nye gjerder, vedlikehold av eksisterende gjerder, hvordan gjerdet skal være, og hvem som skal dekke kostnader. Avtaler som er inngått mellom naboer, går i stor grad foran bestemmelsene i loven. Loven gjelder heller ikke for gjerde langs offentlig vei og jernbane, og i lovverket er det ellers også begrensninger som er knyttet både til hvor og til hvilke typer innretninger som skal kunne benyttes. Av den grunn behandler forfatteren også forholdet til annen lovgivning utførlig.

Kommentarutgaven behandler rettsspørsmål både knyttet til den tradisjonelle bruken av gjerder i forbindelse med husdyrhold og landbruk og knyttet til de mer naborettslige problemstillinger som gjerdehold reiser i byer og tettsteder.

Detailed information

  • Pages: 300
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215056791
  • Publication date: 07.02.2024
  • Book group: 221

Kjersti Cecilie Jensen

Kjersti Cecilie Jensen arbeider med fast eiendoms rettsforhold. I tillegg arbeider hun med miljørett og fornybar energi.
More about the author