Choose format

In stock
NOK 469

Grønn omstilling - norske veivalg

Kunnskap om klimaendringer, miljøødeleggelser og mangel på bærekraftig utvikling av naturressurser har skapt en ny dagsorden for politikk. Denne boken gir et forskningsbasert bidrag til den norske debatten om grønn omstilling.


«Grønn omstilling - norske veivalg» er en nyttig bok, som vil
kunne prege den norske debatten om hvordan vi former et reelt, velfungerende grønt skifte.
Svein Hammer, Ny Tid

Omstillingen i Norge er ikke kun et resultat av teknologisk endring eller utenforliggende krefter - den formes av de veivalgene vi tar. Dette er hovedargumentet i boken, som samler kapitler fra forskere med ulike casestudier og perspektiver på grønn omstilling. Den belyser veivalgene vi står overfor i omstillingen til et grønnere og mer bærekraftig samfunn, som:

- Hvilken rolle skal oljeindustrien spille i den grønne omstillingen?
- Skal klimatiltak, klimatilpasning, og utbygging av fornybar energi gå på bekostning av miljø- og naturverninteresser?
- Hvilke muligheter finnes for innovasjon, entreprenørskap og sirkulær økonomi i den grønne omstillingen? Hvordan skal disse mulighetene utnyttes i eksisterende og nye fremtidsrettede næringer?
- Hvilken rolle skal kommunene og byene spille i omstillingsprosessene?

Bidragsytere: Brigt Dale, Gisle Andersen, Markus Steen, Stina E. Oseland, Helge Lea Tvedt, Bjørnar Sæther, Eivind Merok, Helene Amundsen, Hege Westskog, Gidske L. Andersen, Asbjørn Karlsen, Elin Selboe, Elin Sæther, Tarje I. Wanvik, Fredrik L. Hasselberg, Håvard Haarstad, Grete Rusten

Detailed information

  • Pages: 232
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215028767
  • Publication date: 28.02.2018
  • Book group: 214