Choose format

In stock
NOK 419

Grunnloven vår

16. utgave

Detailed information

  • Pages: 264
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215025032
  • Publication date: 11.07.2019
  • Book group: 211
Grunnloven vår er en samling av sentrale norske forfatningsdokumenter fra 1814 og Grunnlovens senere utvikling.

I den 16. utgaven er Grunnlovens tekst og tilknyttede faksimiler oppdatert. Boken er lagt opp slik at også lesere uten forhåndskunnskaper i statsrett vil ha glede av den, slik Tønnes Andenæs ga ut boken første gang i 1949.

Boken vil være nyttig både for studenter og for dem som skal bruke Grunnloven i praksis og delta i debattene omkring den.

Mads Andenæs

Mads Andenæs, utdannet ved universitetene i Oslo, Oxford og Cambridge, er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo og ved Institute of Advanced Legal Studies, Universitetet i London. Han er oppnevnt av FN som uavhengig menneskerettsekspert og medlem av FN-arbeidsgruppen mot vilkårlig fengsling.
More about the author

Ida Andenæs Galtung

Ida Andenæs Galtung er vitenskapelig assistent ved Stortingets utredningsenhet og skriver for tiden sin masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Tidligere har hun vært medarbeider hos Jussbuss.
More about the author