Choose format

In stock
NOK 559

Håndbok for brukere av statsarkivene

Denne boken er en veiledning for alle som skal benytte kildemateriale i statsarkivene.
Boken omhandler arkiver fra statsforvaltningen fra 1600 til 1990-årene og arkiver fra fylkeskommunal virksomhet 1837-1975. Den beskriver hvilket arkivmateriale som finnes i statsarkivene, hvilken administrativ sammenheng det er skapt i, og hvordan man finner fram i det.

De åtte statsarkivene oppbevarer til sammen omkring 90 000 meter arkiver. Med denne boken har publikum fått et etterlengtet oppslagsverk som gjør det lettere å nyttegjøre seg dette kildematerialet.

Dette er bok 19 i Riksarkivarens skriftserie.

Liv Mykland har vært ansatt ved Aust-Agder-Arkivet og flere statsarkiv. I årene 1987-2001 var hun statsarkivar i Tromsø. Hun leder nå opplæringsvirksomheten i Arkivverket. På Universitetsforlaget har Liv Mykland sammen med Kjell-Olav Masdalen tidligere utgitt Administrasjonshistorie og arkivkunnskap. Kommunene (1987).

Detailed information

  • Pages: 480
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215006864
  • Publication date: 18.05.2005
  • Book group: 217

Liv Mykland

Liv Mykland har vært ansatt ved Aust-Agder-Arkivet og flere statsarkiv. I årene 1987-2001 var hun statsarkivar i Tromsø. Hun leder nå opplæringsvirksomheten i Arkivverket.
More about the author