Choose format

In stock
NOK 319

Håndbok i økonomi for styremedlemmer

2. utgave
En håndbok for å øke økonomiforståelsen i styret.
Styremedlemmer uten økonomisk bakgrunn vil kunne utvikle innsikt i nødvendig økonomisk terminologi og sammenhenger, mens styremedlemmer som allerede har økonomisk innsikt vil kunne friske opp enkelttemaer.
Boken henvender seg til alle styremedlemmer og består av tre deler:
Del 1 tar for seg de vanligste forholdene knyttet til økonomiforståelse for styremedlemmer i form av spørsmål og svar.
Del 2 belyser og analyserer ulike virksomheters økonomiske situasjon gjennom eksempler og case.
Del 3 inneholder en ordliste som forklarer viktige begreper, vesentlig bestemmelser i aksjeloven knyttet til styrets ansvar, samt formler for beregning av sentrale nøkkeltall.

Denne andre utgaven er ajourført med hensyn til gjeldende lover og regler. Basert på tilbakemeldinger fra brukere er det tatt inn noen flere temaer, og eksisterende temaer er blitt utdypet og tydeliggjort. Det er også kommet inn flere nye relevante eksempler.
Førsteutgaven av boken hadde tittelen "Styrende styrer".

Sagt om boken:
Dette er en komplett, passe krevende, lett tilgjengelig og systematisk bok. Den vil kunne hjelpe ikke-økonomer til et betryggende kunnskapsnivå innen de mest relevante økonomiske spørsmål.
Widar Salbuvik (Styreleder)

Boka bidrar til mer innsikt, mindre respekt for intern sjargong og finansielt «stammespråk», og flere kritiske spørsmål i styrene. Både ansatte- og aksjonærvalgte styremedlemmer vil ha nytte av denne boka.
Rolf Utgård (Bedriftsrådgiver, tidligere konserntillitsvalgt i Kværner)

Dette er en lettlest og utvilsomt nyttig «survival guide» for nybegynnere og kjempefin «sjekkliste» for de mer rutinerte. Selv hadde jeg stor glede av å lese de praktiske casene.
Eli Sætersmoen (Styreleder og -medlem i flere selskaper)

Detailed information

  • Pages: 128
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215015682
  • Publication date: 16.09.2009
  • Book group: 222

Arild I. Søland

Arild I. Søland er siviløkonom og Master of Business Administration fra University of Wisconsin. Han driver konsulentselskapet IBU som tilbyr styreseminarer og consulting.

Arild Søland er siviløkonom og MBA. Han jobber i dag som selvstendig konsulent, innfor områdene økonomiske analyser/finans rådgivning, verdivurderinger, kapitalspørsmål, styre og strategi seminarer.
More about the author

Elbjørg Gui Standal

Elbjørg Gui Standal (d. 2013) var siviløkonom og Master of Management og jobbet som studierektor v/ Handelshøyskolen BI. Hun hadde bred erfaring både som styreleder og styremedlem. Hun gjennomførte i en årrekke styrekurs, og var medansvarlig for Master of Management kurset "Det verdiskapende styret" ved handelshøyskolen BI.
More about the author