Choose format

In stock
NOK 379

Handling og dømmekraft

Etikk og menneskesyn i lys av en kristen kulturarv

Detailed information

  • Pages: 232
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215019789
  • Publication date: 24.02.2012
  • Book group: 217
Må vi akseptere at forestillinger om rett og galt styres av teknologi og samfunnsutvikling, eller kan etiske og moralske vurderinger styre utviklingen? Denne boken gir et innblikk i etiske problemstillinger. Forfatteren drøfter etiske modeller og skisserer et nytt rammeverk for etisk tenkning. Tilrettelagt for studenter i teologi og kristendomskunnskap på innføringsnivå.
Denne andre utgaven er oppdatert og revidert i tråd med ny litteratur, ny lovgivning og bringer fram en rekke aktuelle problemstillinger.

Svein Aage Christoffersen

Svein Aage Christoffersen er dr.theol. og professor i systematisk teologi (etikk, religionsfilosofi og fundemantalteologi) ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han er dessuten leder i Forskningsetisk utvalg ved universitetet.
More about the author