Choose format

In stock
NOK 399

Handling og dømmekraft

Etikk og menneskesyn i lys av en kristen kulturarv. 3. utgave
Finnes det et felles grunnlag for arbeidet med etiske spørsmål i en verden i endring? Og hvilken rolle kan kristendommen spille i disse sammenhengene?

Etikk handler ikke om regler og fasitsvar, men om dømmekraft og klokskap. Denne boken gir en innføring i hva etikk er. Forfatteren gir eksempler på en rekke etiske utfordringer vi møter på som individer og som samfunn. Han presenterer også etiske modeller som kan være nyttige verktøy i møte med disse utfordringene.

Nytt i denne tredje utgaven:

· problemstillinger knyttet til bioteknologi

· utfordringer skapt av moderne kommunikasjonsteknologi

· menneskets forhold til naturen i møte med klimakrisen

Boken er skrevet for bachelorstudenter i teologi og kristendomskunnskap. Den er også en god introduksjon for deg som er interessert i etikk og moral i sin alminnelighet.

Detailed information

  • Pages: 216
  • Language: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215062273
  • Publication date: 01.04.2022
  • Book group: 217

Svein Aage Christoffersen

Svein Aage Christoffersen er dr.theol. og professor i systematisk teologi (etikk, religionsfilosofi og fundemantalteologi) ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han er dessuten leder i Forskningsetisk utvalg ved universitetet.
More about the author