Choose format

In stock
NOK 379

Harmonilære fra en ny innfallsvinkel

2. utgave
Denne klassikeren innen harmonilære foreligger nå i revidert utgave. Boken gir en innføring i tradisjonell harmonilære for streng sats, og den skiller seg fra andre fremstillinger gjennom en pedagogisk sammenheng som også inkluderer populær bruksmusikk i vid forstand.
Boken er delt i tre hoveddeler. Den første gir en kort innføring i grunnleggende prinsipper for vokal sats. Den andre delen dreier seg om to-, tre- og firstemmig sats i bruksmusikalsk utforming, mens den tredje behandler firstemmig kor, med hovedvekt på harmonisering av koraler.

«Harmonilære fra en ny innfallsvinkel» er rik på eksempler og inneholder gode oppgaver etter hvert kapittel. Boken forutsetter elementær musikklære og kan brukes både som selvstudium og i undervisning i grupper og klasser.

Detailed information

  • Pages: 200
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215012117
  • Publication date: 09.05.2008
  • Book group: 216

Sigvald Tveit

Sigvald Tveit (1945) er førsteamanuensis ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo, og en svært produktiv og allsidig komponist.
More about the author