Choose format

In stock
NOK 949

Havne- og farvannsloven

Lovkommentar
Havne- og farvannsloven regulerer havnevirksomhet, forvaltning av farvann og krav til sikkerhet og fremkommelighet i norske farvann. Lovkommentaren vil gi god veiledning om forståelse av loven til kommuner, havner, skipsfartsnæringen, rederi- og havneorganisasjoner, brukere av farvannet til næring og friluftsliv, jurister, advokater, dommere og andre som har behov for å sette seg inn i dette regelverket.

Boken gir grundige kommentarer til bestemmelsene i loven, som trådte i kraft 1. januar 2020. Basert på forfatternes kjennskap til rettsområdet er bestemmelsene som erfaringsmessig er mest utfordrende for aktørene særlig grundig omtalt. Dette gjelder regler om kommunale havners økonomi, havners mottaksplikt og kommunenes ansvar og myndighet i farvannet.

I flere av bestemmelsene er skjæringspunktet mellom økonomisk aktivitet og forvaltningsmyndighet en utfordring, og forfatterne gir brukerne av loven veiledning om dette. Havne- og farvannsloven må ses i sammenheng med annet relevant regelverk som har betydning for farvannsforvaltning og for havnevirksomhet. Forfatterne redegjør for betydningen av slikt relevant regelverk. Den tidligere losloven er tatt inn i den nye havne- og farvannsloven, og lovkommentaren gir også kommentarer til bestemmelsene om losordningen.

Kristin Bjella er cand.jur. fra UiO (1987) og er advokat med møterett for Høyesterett og partner i advokatfirmaet Hjort. Hun har tidligere arbeidserfaring fra blant annet Justisdepartementets lovavdeling og domstolen. Bjella har fornybar energi- og miljø, fast eiendom og offentlig sektors næringsvirksomhet, herunder havner, som sine hovedarbeidsfelt og har lang erfaring fra rådgivning innen disse områdene. Hun var leder for havne- og farvannsutvalget.

Anne Katrine Flornes er cand.jur. fra UiB (2000). Flornes er utredningsleder i Samferdselsdepartementet og har en sentral rolle i departementets arbeid med regelverksutvikling knyttet til havne- og farvannsloven. Hun deltok i sekretariatet til havne- og farvannslovutvalget og har ledet arbeidet med utarbeidelse av lovproposisjonen som ligger til grunn for den nye havne- og farvannsloven.

Ingvild Skorve har master i rettsvitenskap fra UiB (2011). Skorve er seniorrådgiver i Samferdselsdepartementet og har en sentral rolle i departementets arbeid med regelverksutvikling knyttet til havne- og farvannsloven. Hun deltok i sekretariatet til havne- og farvannslovutvalget og har arbeidet med utarbeidelse av lovproposisjonen som ligger til grunn for den nye havne- og farvannsloven.

Detailed information

  • Pages: 352
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215037219
  • Publication date: 03.06.2022
  • Book group: 221

Kristin Bjella

Kristin Bjella er cand jur fra UiO (1987), og er advokat og partner i advokatfirmaet Hjort. Hun har tidligere arbeidserfaring fra Justisdepartementets lovavdeling, domstolen, Haavind AS, og omfattende styreerfaring. Bjella har fornybar energi- og miljø, fast eiendom og offentlig sektors næringsvirksomhet, herunder havner, som sine hovedarbeidsfelt, og har lang erfaring fra rådgivning innen disse områdene. Bjella har møterett for Høyesterett og er erfaren prosedyreadvokat. Hun er medforfatter til lovkommentar om interkommunale selskap, voldgiftsloven og oreigningslova. Bjella var leder for havne- og farvannsutvalget.
More about the author

Ingvild Skorve

Ingvild Skorve har master i rettsvitenskap fra UiB (2011). Skorve er seniorrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet og har en sentral rolle i departementets arbeid med regelverksutvikling knyttet til havne- og farvannsloven. Hun deltok i sekretariatet til havne- og farvannslovutvalget og har arbeidet med utarbeidelse av lovproposisjonen som ligger til grunn for den nye havne- og farvannsloven.
More about the author

Anne-Katrine Flornes

Anne Katrine Flornes er cand.jur fra UiB (2000). Flornes er utredningsleder i Nærings- og fiskeridepartementet og har en sentral rolle i departementets arbeid med regelverksutvikling knyttet til havne- og farvannsloven. Hun deltok i sekretariatet til havne- og farvannslovutvalget og har ledet arbeidet med utarbeidelse av lovproposisjonen som ligger til grunn for den nye havne- og farvannsloven.
More about the author