Choose format

In stock
NOK 399

Helsefagenes etikk

En innføring. 2. utgave
Helsefagenes etikk handler både om møtet med enkeltmennesket og om utfordringer på institusjons- og systemnivå. Her blir du kjent med etiske utfordringer som alle helsearbeidere bør kjenne til og reflektere over.

Forfatteren drøfter spørsmål som hva det vil si å arbeide for pasientens beste? Hvilke etiske hensyn er viktige innenfor helseopplysning? Hvordan skal man prioritere mellom ulike helsetiltak? Han legger mer vekt på eksempler enn på etiske teorier og forankrer etikken i samfunnsoppdraget og lovgivningen. Hvert av de syv kapitlene avsluttes med en gjennomgang av hovedpunktene.

I andreutgaven er teksten gjennomgående revidert, og de nye nasjonale retningslinjene for helsefagutdanningene (RETHOS) er implementert.

Forfatteren henvender seg til helsefagutdanninger på universitets- og høgskolenivå; som studenter innen psykologi, medisin, sykepleie, fysioterapi, ergoterapi og vernepleie.

«Åge Wifstad er en helt.» skrev B. Hofmann, Tidsskrift for Den norske legeforeningen, begeistret da førsteutgaven kom i 2013.

Detailed information

  • Pages: 152
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215048017
  • Publication date: 04.11.2020
  • Book group: 213

Åge Wifstad

Åge Wifstad (f. 1956) er førsteamanuensis i medisinsk filosofi ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø. Han har lang erfaring fra etikkundervisning for helsefagstudenter.
More about the author