Choose format

NOK 369
Expected 1/3/25

Helsevesenets organisering

For medisinstudenter
Anne Helene Kveim Lie har sammen med kolleger skrevet en kortfattet bok om helsevesenets organisering.

Det startet som så mange andre gode lærebøker - som et kompendium - fordi det ikke fantes god litteratur som rettet seg mot dem. Helse-Norge er komplekst å forstå, og det er viktig at framtidas leger, legestudentene, får tilstrekkelig innsikt i helsevesenets organisering og velferdsstaten. Bare slik kan de bli konstruktive bidragsytere i fremtidens helsepolitiske debatter.

Det er markert læringsutbytte gjennom hele teksten.

Boken er skrevet for kurs på det nest siste året, 10. semester i Oslo, og er skreddersydd som introduksjon for medisinstudenter i Norge.

Detailed information

  • Pages: 150
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215045689
  • Publication date: 03.01.2025
  • Book group: 213

Anne Kveim Lie

Anne Kveim Lie er utdannet lege fra Universitetet i Oslo, idéhistoriker og er ansatt som førsteamanuensis i medisinsk historie ved Institutt for helse og samfunn, Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, UiO.

I 2016 ble hun kåret til én av ti fantastiske formidlere i Morgenbladets kåring, og i 2018 vant hun UiOs utdanningspris. Kveim Lie er opptatt av pedagogikkens rolle i høyere utdanning.
More about the author