Choose format

In stock
NOK 399

Helt nært

En innføring i etnografisk metode
Hva kjennetegner «det etnografiske blikket»?

Helt nært er en inviterende og engasjerende bok om etnografisk metode som idé og praksis. Gjennom møter med forfatternes egne feltarbeid, får leseren mulighet til å gjøre seg konkrete refleksjoner om metodens muligheter og begrensninger. Forfatterne deler erfaringer og valg, oppturer og nedturer. På den måten får nye feltarbeidere anledning til å tenke sammen med forfatterne, og forberede seg til å gjøre egne erfaringer i felt.

Ved siden av å gi en introduksjon til etnografisk metode, er målet med boka at du som leser skal bli stimulert til å tenke nytt om det du tar for gitt i hverdagen din. Forfatterne ønsker også å inspirere deg til å gjøre din egen forskning.

Boka retter seg mot deg som studerer sosialantropologi eller beslektede samfunnsfag som sosiologi, samfunnsgeografi og statsvitenskap. Den retter seg også mot alle som bruker, eller skal bruke, etnografisk metode eller feltarbeid i sin studie- eller arbeidspraksis, og som ønsker en bedre forståelse av metoden og dens potensiale.

Detailed information

  • Pages: 304
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215029580
  • Publication date: 08.03.2023
  • Book group: 214

Ola Gunhildrud Berta

Ola Gunhildrud Berta er førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har en doktorgrad i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo. Forskningsinteressene hans inkluderer fellesskapsdannelse, kulturforståelse, økonomi og arbeidsliv.
More about the author

Tone Amalie Nergård Høgblad

Tone Nergård Høgblad skriver doktorgrad i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo og jobber som lektor i norsk og samfunnsfag ved Skien videregående skole.
More about the author