Choose format

In stock
NOK 419

Historien om Barne-TV

Barndomsbilder 1960-2005
Denne boka er historien om NRKs TV-program for barn, fra den gangen Pernille og Mister Nelson engasjerte de minste, skolebarna så Falkeklubben og Halvsju, og fram til Barnas supershow og Jul på Månetoppen i vår tid.
Boka forteller om utviklingen de snart 50 årene som fjernsynet har eksistert i Norge. Den gir perspektiver på hva slags barndom som skapes og speiles, og hvilke verdier som formidles gjennom programmene. I tillegg inneholder boka en nylaget DVD med gjensyn med alle programmene som omtales og analyseres. God fornøyelse!

Karin Hake er forsker tilknyttet NRKs forskningsavdeling

Detailed information

  • Pages: 240
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215008288
  • Publication date: 17.03.2006
  • Book group: 224

Karin Hake

Karin Hake er forsker tilknyttet NRKs forskningsavdeling
More about the author