Choose format

In stock
NOK 379

Historikerens kode

Veien til historisk forståelse
Hvordan utøves historiefaget? Hva innebærer det for studenten å lykkes i historiefaget? Hvorfor er det noen som «knekker koden», mens andre opplever faget som vanskelig?

Når historikere utøver faget sitt, bruker de en rekke innforståtte koder. Viktig kunnskap og nødvendig forståelse forblir taus. Kjernen i faget blir ikke eksplisitt formidlet til studenten, fordi historikeren som underviser, ofte ikke ser hva studenten ikke forstår.

«Historikerens kode» gir nye perspektiver på hvordan eksperter utøver historiefaget, og hva som kreves av underviserne for at flere skal lykkes i faget. Basert på utviklingsarbeid, intervjuer av studenter og historikere og internasjonal forskning på læring peker forfatteren på hvilke koder som må knekkes, for at studenten skal forstå hva kjernen i historiefaget er. Mange av disse kodene er nå en del av historie som skolefag i Norge: som kritisk tenkning, kildekritikk, historisk literacy, fagspesifikk lesing og fagspesifikk skriving i historie, jobbing med historiske spørsmål i en digital verden og historisk empati. Historiefagets koder kan knekkes ved at underviserne fokuserer mer på terskler i faget, bedre forståelse av faktakunnskapenes rolle for tolkningsarbeid, betydningen av samarbeidslæring, metakognisjon og digitale verktøy.

Boken er nyttig for lærerstudenter, lærere, historiestudenter, historikere og andre som er interessert i læring, fagspesifikk literacy og undervisning i både skole og høyere utdanning.

Detailed information

  • Pages: 192
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215034652
  • Publication date: 08.06.2020
  • Book group: 217

Jan Frode Hatlen

Jan Frode Hatlen er førsteamanuensis i historie ved NTNU, har doktorgrad i senantikkens historie, og forsker på læring og undervisning. Hatlen har lang erfaring med undervisning og utdanningsledelse som leder av lektorprogrammet i historie ved NTNU, og som leder for NTNUs Forvaltningsutvalg for femårig lektorutdanning. Han har deltatt i NTNUs utviklingsarbeid av innovativ utdanning, undervisning med digitale verktøy og innovative undervisningsarenaer. I 2017 ble han tildelt status som merittert underviser ved NTNU.
More about the author