Choose format

In stock
NOK 319

Hjernekraft

Mentale prosesser og mental trening
Det vi oftest omtaler som såkalt IQ (intelligenskvotient), er genetisk betinget og kan i all hovedsak ikke utvikles. Det som er mulig å endre, er våre ulike former for eksekutiv intelligens (hukommelse, oppmerksomhet, strategisk tenkning m.m.) og emosjonell intelligens (evne til å oppfatte og forstå andres følelser og bruke informasjonen).

Forfatterne forklarer hvordan de ulike eksekutive funksjonene er involvert i arbeidet med å oppnå utvikling, hvor i hjernen disse intelligensene sitter, og hvordan de kan påvirkes gjennom trening. Forfatterne forklarer hvordan stress kan påvirke vår eksekutive intelligens, og de viser hvordan vi kan lære oss å håndtere stress og indre samtaler på en effektiv måte. Hvert kapittel avsluttes med refleksjonsspørsmål.

Boken er basert på dokumentert empiri og benytter eksempler fra idrettsverdenen. De praktiske illustrasjonene har stor overføringsverdi til andre fagområder og situasjoner.

Boken er skrevet for studenter og alle som er interessert i mentale prosesser og mental trening.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215060545
  • Publication date: 22.03.2022
  • Book group: 893

Frode Moen

Frode Moen er leder for Olympiatoppen Midt-Norge hvor han er fagansvarlig for fagene coaching og mental trening, og er amanuensis ved NTNU, institutt for pedagogikk og livslang læring.
More about the author

Tore C. Stiles

Tore C. Stiles er professor i klinisk psykologi ved NTNU, institutt for psykologi, og er eier av Coperiosenteret AS som tilbyr helsetjenester blant annet innen psykologi i både privat- og bedrifts markedet.
More about the author