Choose format

In stock
NOK 439

Høykonflikt

Utvidet forståelse og håndtering via mekling
Høykonflikt krever store ressurser og ødelegger manges liv. Forfatter viser hvordan konflikter kan eskalere og hvordan de kan løses.

Parter som er i høykonflikt, er enten ikke i stand til eller ikke villige til å forstå hverandre. Det er ikke bare dårlig kommunikasjon som kjennetegner høykonflikt. Ofte er det også et regelrett brudd i kommunikasjonen; partene har gitt opp å snakke med hverandre.

I denne boken presenterer forfatteren blant annet to aspekter som er særdeles viktige for å kunne lykkes i å håndtere høykonflikt: Det første er arbeidet med å etablere begge parters tillit. Det andre er å forstå konfliktens dypeste røtter.

Grethe Nordhelle er en av landets mest erfarne høykonfliktmeklere og har skrevet boken spesielt for meklere på ulike konfliktarenaer, psykologer, andre helse- og sosialarbeidere og studenter i familieterapi og konflikthåndtering mfl. Boken er også aktuell for alle som ønsker å bli bedre på å forstå og takle krevende konflikter.

«Dette er en viktig bok fra en fagperson med et enormt engasjement og stor tyngde innenfor meklingsfeltet.»
Ellen Syrstad, «Fontene forskning»

«Boken er høyst leseverdig for alle som arbeider med konflikter, særlig der det
er en varig relasjon mellom partene, så som mellom foreldre med felles barn,
på arbeidsplassen eller mellom naboer.»
Camilla Bernt, «Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål»

Detailed information

  • Pages: 192
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215026275
  • Publication date: 30.05.2016
  • Book group: 224

Grethe Nordhelle

Grethe Nordhelle (f 1951) er psykolog og advokat og har lang erfaring som mekler. Hun har utviklet og vært fagansvarlig i mange år for en tverrfaglig videreutdanning i konflikthåndtering og mekling på masternivå. Blant de mange fagbøker hun har skrevet er to om mekling, konfliktforståelse og håndtering.
More about the author