Choose format

In stock
NOK 1 369

Høyt skattet

- Festskrift til Frederik Zimmer på 70-årsdagen
Universitetsforlaget er stolte av å presentere et flott festskrift til Frederik Zimmer på hans 70-årsdag den 28.3.2014.
Professor dr.juris Frederik Zimmer har i mer enn 40 år forsket, skrevet bøker og artikler, forelest og veiledet i skatte- og avgiftsrett i Norge og i utlandet. Det norske skatterettsmiljøet har mye å takke ham for, og Frederik Zimmer har også brakt norsk skatteforskning ut i verden. Artiklene i dette festskriftet er viet hans arbeidsfelt.

Festskriftet har 32 bidragsytere fra inn- og utland og er redigert av advokat dr.juris Bettina Banoun, professor dr.juris Ole Gjems-Onstad og advokat dr.juris Arvid Aage Skaar.


Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Detailed information

  • Pages: 608
  • Language: Annet
  • ISBN: 9788215022130
  • Publication date: 28.03.2014
  • Book group: 221

Arvid Aage Skaar

More about the author

Ole Gjems-Onstad

More about the author