Choose format

In stock
NOK 629

Humaniora

En innføring. 2. utgave
"En ambisiøs, spennende og morsom bok. En glimrende innføring i humanioras forskningstradisjoner."
Hva kjennetegner menneskene? Hva er det menneskelige? Hva er mulighetene for menneskelig erkjennelse? Disse spørsmålene utgjør noe av kjernen i de humanistiske fagene.

"Humaniora. En innføring" vil vise både bredden og mangfoldet i humanistisk forskning og det som binder fagfeltene sammen. Forfatterne beskriver den vitenskapelige praksisen, møtet med forskningsobjektene i humaniora, og folder ut de vitenskapelige problemstillingene. Fremstillingen er problematiserende og utfordrer leseren til selvstendig refleksjon. Arbeidsoppgaver følger hvert kapittel.

Boken gir en innføring i å tenke vitenskapelig på det humanistiske forskningsfeltet. Den er ment til undervisning på det første studieåret ved universiteter og høhskoler, men den kan leses med utbytte av alle andre som er interessert i tenkningen om det menneskelige og i kunnskapen om kultur, språk og historie.

I 2. utgave er feil rettet.

"En ambisiøs, spennende og morsom bok. En glimrende innføring i humanioras forskningstradisjoner. Og en framvisning av humanioras relevans i en kompleks og globalisert verden."

Trine Syvertsen, professor i medievitenskap og dekan ved det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo

Detailed information

  • Pages: 464
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215018683
  • Publication date: 10.06.2011
  • Book group: 217

Anne Birgitte Rønning

Anne Birgitte Rønning er førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Medforfatter av "Humaniora. En innføring" (2008, med Jordheim, Sandmo og Skoie).
More about the author
Erling Sverdrup Sandmo

Erling Sverdrup Sandmo

Erling Sandmo (f. 1963) er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Han er også musikkritiker, en populær foredragsholder og har utgitt en rekke bøker. Han spesialfelt er kriminalhistorie, kulturhistorie i tidlig nytid, kunnskapshistorie og klassisk musikkhistorie.
More about the author

Helge Jordheim

Helge Jordheim (f. 1971) er professor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo og forskningsleder for KULTRANS.
More about the author

Mathilde Skoie

03.12.2009 INGRIDU:
Mathilde Skoie er førsteamanuensis i latin ved Universitetet i Bergen, p.t. instituttleder ved Universitetet i Oslo. Hun har i første rekke arbeidet med resepsjonen av latinsk poesi, særlig elegi og pastorale. Internasjonalt har hun bl.a. utgitt "Reading Sulpicia" (2002) og vært medredaktør av "Pastoral and the Humanities. Arcadia Re-inscribed" (2006). Hun er dessuten medforfatter av "Humaniora. En innføring" (2008) og medredaktør av "Antikken i ettertiden" som er under utgivelse.
More about the author