Choose format

In stock
NOK 299

hva er ARKITEKTUR

Bygninger, byer og landskap virker på oss gjennom hele livet og kan vanskelig velges vekk. Derfor er arkitektur viktig.
«Hva er ARKITEKTUR» er en engasjert introduksjon til arkitektur som fenomen og fag. God arkitektur har med omsorg og overraskelse å gjøre, erklærer forfatteren. Ved hjelp av velvalgte eksempler fra samtid og fortid beskriver hun arkitektur som et rikt, innviklet og mangfoldig felt som spenner fra konkret materie til abstrakte forestillinger, og fra dørhåndtaket til byen og landskapet.

Detailed information

  • Pages: 152
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215024783
  • Publication date: 27.03.2015
  • Book group: 228

Mari Hvattum

Mari Hvattum (f. 1966) er arkitekt og arkitekturhistoriker, og professor i arkitekturhistorie og -teori ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Hun skriver og foreleser om samtidsarkitektur og arkitekturhistorie, og har utgitt blant annet Gottfried Semper and the Problem of Historicism (2004), og Heinrich Ernst Schirmer. Kosmopolittenes arkitekt (2014).
More about the author