Choose format

In stock
NOK 299

hva er FEMINISME

2. utgave
Hva er egentlig feminisme? Hva er feminismens rolle i dag? Hva vil det si å være feminist?
Alle feminister ønsker likestilling mellom kjønnene, men de er ikke nødvendigvis enige i spørsmål om hijab, likelønn, porno og permisjon. «hva er FEMINISME» er en oversiktlig, kritisk og engasjerende introduksjon til et mangfoldig fenomen. Forfatteren viser hvordan kjønnsurettferdighet arter seg og hvordan feminister forklarer den. Hun tar for seg de viktigste feministiske retningene og diskuterer dem i lys av aktuelle politiske tema. Feminismen har revolusjonert kvinners stilling i moderne demokratier, men mange kamper gjenstår. Hvordan skal fremtidens feminister lykkes? Cathrine Holst staker ut veier videre.

Denne 2. utgaven av boken er oppdatert og inneholder blant annet en diskusjon av feminismens fjerde bølge. Kan vi egentlig snakke om en fjerde bølge?

Fra noen anmeldelsene av 1. utgave:

«Det er blitt ei imponerende bok der Holst med letthet og språklig klarhet trekker leseren med seg gjennom historisk utvikling, teoretiske begreper og politisk debatt.»
Terje A. Olsen, Tidsskrift for kjønnsforskning

«Holst har levert en gjennomtenkt, velskrevet og overbevisende historie om hvorfor det ble som det ble. Den er (...) til å bli klok av.»
Helga Hernes, Sosiologisk tidsskrift

«Holst lykkes langt på vei å fremstille feminismen og kvinnebevegelsen som noe uensartet og mangslungent (...) hva er FEMINISME er etter min oppfatning en leseverdig og nødvendig bok.»
Siri Øyslebø Sørensen, Tidsskrift for samfunnsforskning

«Allerede i åpningskapitlet `Kjønnsanalyse¿, tar Holst leseren med på en tankevekkende rundreise i statistikkens verden, et briljant bevis på at kvinner i kjølvannet av 1970-årene har erobret nye intellektuelle områder, og i dag kan tilby viten vi gjerne skulle hatt for 40 år siden. Dette gjelder for så vidt hele den korte, gjennomtenkte og balanserte fremstillingen.»
IdaLou Larsen, Prosa

«For dem som er sultne på kunnskap om hva feminisme er, er Holsts bok en praktisk og forståelig innføring. For dem som kan mer, er den en nyttig oversikt over historien og de siste årenes feministiske strømninger og viktige debatter.»
Kaia Storvik, Dagsavisen

«Dette er moderne feministisk historiefortelling.»
Martine Aurdal, Dagbladet

«Cathrine Holst (...) skriver lett, godt og klokt om hva feminisme er, har vært og kan være i fremtiden. Og hun får sagt utrolig mye på rundt 150 sider.»
Hilde Bondevik, Salongen.no

«På elegant vis klarer hun å både gi et bredt bilde og å ta et tydelig standpunkt. Hun viser hvordan man kan argumentere for og imot de fleste satte synspunkter, men glir på ingen måte ut i relativisme.»
Julie Eliassen Brannfjell, Bokmerker.org

«Holst (...) viser kor fruktbart det kan vere å vere skulert i begge disiplinane (sosiologi og filosofi), og å vite at dei er ulike. Resultatet er ein udogmatisk presentasjon av kva feminisme kan vere.»
Oddgeir Osland, Forskerforum

«Forfatteren lykkes langt på vei i å gi et oversiktlig bilde av hvor kompleks og sammensatt feminismen er.»
Miriam Lund Knapstad, Aftenposten

«Bokas styrke er blant annet viljen til å koble teori og praksis tett sammen i omtalen av aktuelle saker.»
Susanne Christensen, Klassekampen

Detailed information

  • Pages: 160
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215029832
  • Publication date: 23.10.2017
  • Book group: 214

Cathrine Holst

Cathrine Holst er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og seniorforsker ved ARENA Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo. Hun er også tilknyttet CORE Senter for likestillingsforskning, Institutt for samfunnsforskning. Cathrine Holsts faglige interesser er politisk sosiologi og demokratiforskning, sosial og politisk teori, kunnskap og ekspertise i politikken, EU, den nordiske modell og europeisk integrasjon, likestillingspolitikk, feministisk teori og kjønnsforskning.
More about the author