Choose format

In stock
NOK 299

hva er HJERNEN

Hjernen er vårt mest fascinerende og komplekse organ, ansvarlig for personlighet og selvbevissthet og alt det som kjennetegner mennesket.
Espen Dietrichs får fram at det å ha en vitenskapelig og nevrobiologisk forklaring på menneskets oppførsel og følelser, ikke reduserer alt det overveldende, unike og vakre, men også skremmende ved disse funksjonene. Dessuten er det å forstå de biologiske mekanismene ikke til hinder for å ha et opphøyet og romantisk syn på hjernen og dens betydning. hva er HJERNEN er en velskrevet og interessant tekst om den menneskelige hjernen.

«På mesterlig vis forenes [...] vitenskapshistorie og naturvitenskaplig tilnærming
med undrende fascinasjon over alt det vakre og spennende i hjernen.»
Are Brean, «Axonet» 2/2015

«Dette er en oversiktlig og god innføring i hva man tenker at hjernen er, og hvordan man tenker at den arbeider.»
Aasne Jordheim, «Forskerforum» 7/2015

«Det er ingen tvil om at denne boken hører hjemme på listen over anbefalt tilleggslitteratur det er «verdt å lese».» Geir Wenberg Jacobsen, «Tidsskrift for Den norske Legeforening» nr. 23 ¿ 24, 2015

Espen Dietrichs er nevrolog og har bakgrunn fra eksperimentell hjerneforskning. Han er professor ved Universitetet i Oslo og sjef for Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus. Dietrichs har skrevet en rekke bøker og fagartikler og er tidligere vinner av Brageprisen.

Detailed information

  • Pages: 160
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215024417
  • Publication date: 22.06.2015
  • Book group: 223

Espen Dietrichs

More about the author