Choose format

In stock
NOK 249

hva er HJERNEN

Detailed information

  • Pages: 160
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215024417
  • Publication date: 22.06.2015
  • Book group: 223
Hjernen er vårt mest fascinerende og komplekse organ, ansvarlig for personlighet og selvbevissthet og alt det som kjennetegner mennesket.
Espen Dietrichs får fram at det å ha en vitenskapelig og nevrobiologisk forklaring på menneskets oppførsel og følelser, ikke reduserer alt det overveldende, unike og vakre, men også skremmende ved disse funksjonene. Dessuten er det å forstå de biologiske mekanismene ikke til hinder for å ha et opphøyet og romantisk syn på hjernen og dens betydning. hva er HJERNEN er en velskrevet og interessant tekst om den menneskelige hjernen.

«På mesterlig vis forenes [...] vitenskapshistorie og naturvitenskaplig tilnærming
med undrende fascinasjon over alt det vakre og spennende i hjernen.»
Are Brean, «Axonet» 2/2015

«Dette er en oversiktlig og god innføring i hva man tenker at hjernen er, og hvordan man tenker at den arbeider.»
Aasne Jordheim, «Forskerforum» 7/2015

«Det er ingen tvil om at denne boken hører hjemme på listen over anbefalt tilleggslitteratur det er «verdt å lese».» Geir Wenberg Jacobsen, «Tidsskrift for Den norske Legeforening» nr. 23 ¿ 24, 2015

Espen Dietrichs er nevrolog og har bakgrunn fra eksperimentell hjerneforskning. Han er professor ved Universitetet i Oslo og sjef for Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus. Dietrichs har skrevet en rekke bøker og fagartikler og er tidligere vinner av Brageprisen.

Espen Dietrichs

More about the author