Choose format

In stock
NOK 299

hva er HUKOMMELSE

Evnen til å lære av erfaring er kanskje menneskets største fortrinn, skriver hukommelsesforsker Pål Johan Karlsen.
Hvordan filtrerer hjernen informasjon? Hvorfor brenner enkelte opplevelser seg fast, mens andre episoder ikke ser ut til å sette spor? Hvorfor har de færreste erindringer fra da de var yngre enn tre år? Evnen til å lære av erfaring er kanskje menneskets største fortrinn, skriver forsker Pål Johan Karlsen. At minner, kunnskaper og ferdigheter lagres i hukommelsen, danner grunnlaget ikke bare for personlig identitet, men også felles kultur. Samtidig har hukommelsen klare begrensninger og er langt fra ufeilbarlig. hva er HUKOMMELSE gir en levende innføring i nyere hukommelsesforskning og -teori.
Boka passer for den som vil huske bedre gjennom økt forståelse. Den er gull verdt for travle mennesker med behov for å holde rede på avtaler og gjøremål, navn, ansikter og detaljer fra møter - det være seg journalister, markedsansatte, politikere og ledere.

Bokas fremste pre er at den formidler nyttig, saklig og oppdatert informasjon til dem som er interessert å lære om hukommelse, og boka byr på underholdende og engasjerende lesning som kan skjerpe leserens appetitt på mer kunnskap.
Forfatteren skal ha honnør for vellykket popularisering av et mangslungent og vanskelig tilgjengelig forskningsfelt innenfor psykologien.
(Sverre Andresen, Nevropsykologi nr. 2-2008)

Detailed information

  • Pages: 160
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215012520
  • Publication date: 29.09.2008
  • Book group: 224

Pål Johan Karlsen

Pål Johan Karlsen (f. 1975) har en mastergrad i psykologi fra New York University og doktorgraden fra Universitetet i Oslo. Han har vært postdoktorstipendiat med støtte fra Norges Forskningsråd og har publisert i internasjonale forskningstidsskrifter. Karlsen har siden 2007 vært redaktør i Tidsskrift for Norsk Psykologforening og forsker ved Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø, der han foreleser i kognitiv psykologi for studenter på alle nivåer. Karlsen har også skrevet en roman og to populærvitenskapelige bøker om hukommelse, bl.a. "Hva er hukommelse".
More about the author