Choose format

In stock
NOK 249

hva er KLIMA

Detailed information

  • Pages: 152
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215013855
  • Publication date: 24.08.2009
  • Book group: 229
Klimaendringer er vår tids store spørsmål. hva er KLIMA gir en engasjert og bredt anlagt introduksjon til dette sammensatte og livsviktige temaet. Forfatterne deler klimasystemet opp i oversiktlige biter, og gir leseren svar.

Klimaet påvirkes av vinder som kan snu på sekundet til istider som dukker opp med 100 000 års mellomrom. Nettopp slike samspill er nøkkelen til å forstå fortidige, nåtidige og fremtidige klimaendringer. Forfatterne tar leseren med fra det helt nære til de langsomme endringene, fra norsk sommersol til isen som har dekket Antarktis i mange millioner år.

hva er KLIMA gir deg innsikt i en av våre viktigste utfordringer.

Erik Kolstad (f. 1974) og Øyvind Paasche (f. 1973) er forskere ved Bjerknessenteret for klimaforskning. Kolstad har tidligere gitt ut boken «Uvær» og begge har lang erfaring fra formidling i aviser og på nett.

Erik Kolstad

Erik Kolstad er forsker ved Bjerknessenteret for klimaforskning ved Universitetet i Bergen. Han har PhD-graden i meteorologi fra UiB.
More about the author

Øyvind Paasche

Øyvind Paasche er geolog, og arbeider som forsker ved Bjerknessenteret for klimaforskning ved Universitetet i Bergen. Han er Dr. Scient fra UiB.
More about the author