Choose format

In stock
NOK 209

hva er KRIMINALITET

Kriminalitet er en betegnelse på handlinger som straffelovgivningen sier er straffbare. Hva som oppfattes som og behandles som kriminelt, varierer fra samfunn til samfunn og endrer seg over tid. Det som er straffbart i Norge i dag, er ikke nødvendigvis det i andre land - eller i Norge om noen år. Dette er utgangspunktet for «hva er KRIMINALITET».

Forfatteren er opptatt av at kriminalitet ofte henger sammen med makt og tydeliggjør hvorfor han, som mange andre kriminologer, mener man skal være tilbakeholden med straff. Boka tar blant annet for seg vanlige og uvanlige kriminalitetsformer, straffelovgivning og straffebegrepet, kriminalitet som konstruksjon, som styringsmiddel og som politisk redskap.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215043715
  • Publication date: 04.05.2020
  • Book group: 893

Nicolay B. Johansen

Nicolay B. Johansen er PhD i kriminologi. Han har forsket på og skrevet særlig om sosial kontroll; i byer, i næringslivet og i rusmiljøer. Han er også opptatt av, og har studert straff- og kriminalpolitikk, samt statlig kontroll med forskjellige marginaliserte grupper. PhD-avhandlingen hans, «Sosial kontroll i byer» er fra 2008. Johansen har arbeidet ved en rekke universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner.
More about the author