Choose format

In stock
NOK 299

Hva er POLITI

Engasjert og engasjerende tekst om politiet og det moderne samfunn, fra nestor innen kriminologien.

Denne boka tar for seg hva politiet «skal gjøre», altså hvordan samfunnsoppdraget og målene for politiet oppfattes av ulike parter. Den handler også om hva politiet «gjør», det vil si hvordan autoritet utøves, hvilke maktmidler som brukes, og om balansegangen mellom legitim kontroll og overkontroll. Selvsagt handler det også om hva politiet «burde» være og gjøre.

«Boken anbefales sterkt til alle i politiet, særlig til politiledere. Personlig har jeg bare et ønske: Sitte fast i heisen med forfatteren! Jeg ville ikke ha kjedet meg et øyeblikk.»
Rolf B. Wegner, Apollon

«Løp og kjøp - den finnes på Universitetsforlaget»
Geir Krogh, Politilederen.no

«hva er POLITI» er rett og slett en veldig god fagbok om politiet.»
Lars Reiersen, Politiforum

«Dette er en spennende fagbok «hvermansen» kan ha glede av å lese fordi (...) Det er både spennende og utfordrende lesning.»
Jørn-Kr. Jørgensen, Bokstaver.no

Politiet både avspeiler og er en aktiv medskaper av samfunnets verdier og kultur. Hvordan politiet leser samfunnet og forstår samfunnsoppdraget viser seg ikke minst i synet på maktmidler og maktbruk. Terrortrusselen setter balansen mellom samfunnssikkerhet og rettssikkerhet på prøve: Hva er et best mulig politi i en tid da politiet beveger seg mot å bli et stadig mer spesialisert, sentralisert og beredskapspreget maktapparat?

Få kjenner politiet bedre, både fra innsiden og utsiden enn Liv Finstad. I mer enn fire tiår har hun forsket på - og forsøkt å forstå seg på - politiet. Hun har alltid, enten det har handlet om varetektsfengslede, rusbrukere, prostitusjon, vært opptatt av å bidra til forbedringer. Også i denne boka er hun det hun kaller «en kritisk venn av politiet»

Detailed information

  • Pages: 160
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215023670
  • Publication date: 15.10.2018
  • Book group: 224

Liv Finstad

Liv Finstad er professor emerita ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo. Hun er cand. sociol. fra Universitetet i Oslo, og har også utdannelse fra Norsk Journalisthøgskole. Finstad har skrevet en rekke fagbøker, og var medforfatter av Ida Halvorsens selvbiografi Hard Asfalt, en bok som også ble filmatisert. I 2008-2008 ledet hun et utvalg oppnevnt av Justisdepartementet som evaluerte kontrollmekanismer for politiet (NOU 2009:12). Finstad har vært styremedlem ved Politihøgskolen, og styreleder ved Norsk senter for menneskerettigheter.
More about the author