Choose format

In stock
NOK 199

Hva er POLITI

Denne boka tar for seg hva politiet «skal gjøre», altså hvordan samfunnsoppdraget og målene for politiet oppfattes av ulike parter.

Den handler også om hva politiet «gjør», det vil si hvordan autoritet utøves, hvilke maktmidler som brukes, og om balansegangen mellom legitim kontroll og overkontroll. Selvsagt handler det også om hva politiet «burde» være og gjøre.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215032030
  • Publication date: 29.10.2018
  • Book group: 893

Liv Finstad

Liv Finstad er professor emerita ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo. Hun er cand. sociol. fra Universitetet i Oslo, og har også utdannelse fra Norsk Journalisthøgskole. Finstad har skrevet en rekke fagbøker, og var medforfatter av Ida Halvorsens selvbiografi Hard Asfalt, en bok som også ble filmatisert. I 2008-2008 ledet hun et utvalg oppnevnt av Justisdepartementet som evaluerte kontrollmekanismer for politiet (NOU 2009:12). Finstad har vært styremedlem ved Politihøgskolen, og styreleder ved Norsk senter for menneskerettigheter.
More about the author