Choose format

In stock
NOK 299

hva er SAKPROSA

2. utgave
Ny utgave av fruktbar og perspektivrik innføring i sakprosaens verden.

"hva er SAKPROSA" fører leseren inn i en rik tekstverden som rommer både rutetabeller, e-post, essays, historieverk og lærebøker. Med engasjement og innsikt diskuterer forfatteren hva som er sakprosaens særtrekk, hvordan vi kan forstå slike tekster, hvordan de virker og hvorfor de er så viktige. Sakprosaen utgjør selve limet i moderne samfunn, hevder Tønnesson, og forklarer hvorfor vi må ha en klar bevissthet om sakprosaens egen sak: For at den skal kunne utøve sin funksjon best mulig, må den styrkes både som kommunikasjon, kunnskap og skrivekunst.

"For det er nettopp den snedige kombinasjonen av saklighet og polemisk kraft som gjør denne boken så leseverdig." Ivo de Figueiredo, Aftenposten
Les hele anmeldelsen her: http://www.aftenposten.no/kul_und/litteratur/article2291484.ece

"Fruktbar og perspektivrik innføring i et felt i medgang" Kåre Bulie, Dagbladet
Les hele anmeldelsen her: http://www.dagbladet.no/kultur/2008/03/10/529250.html

Les Tønnessons kronikk i Dagbladet 8. mars 2008 her:
http://www.dagbladet.no/kultur/2008/03/08/529126.html

Nettsiden til forskningsmiljøet Norsk sakprosa er sakprosasiden.no
Facebookside: https://www.facebook.com/sakprosa?fref=ts

Detailed information

  • Pages: 160
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215019451
  • Publication date: 30.01.2012
  • Book group: 227

Johan L. Tønnesson

Johan L. Tønnesson er professor i sakprosa ved Universitetet i Oslo. Han har lang formidlingserfaring og har utgitt bl.a. "Tekst som partitur, eller Historievitenskap som kommunikasjon" (2004), "Den Flerstemmige sakprosaen. Nye tekstanalyser" (red., 2002) og er medforfatter av Berge mfl: "Tekst og historie" (2008).
More about the author