Choose format

In stock
NOK 249

hva er SPRÅK

Å være menneske er å være et språkvesen. Å lære om språk er å lære om seg selv. «hva er SPRÅK» er et velskrevet, engasjert essay om hvordan språk er bygget opp, brukes og utvikles over tid.
Særlig vekt legger forfatteren på språktilegnelse: Hvordan lærer man seg et morsmål, og hvordan lærer man seg et nytt språk? Boken munner ut i en diskusjon om språkets fremtid: Hvordan påvirkes det norske språket av at Norge er et flerkulturelt samfunn, og av at folk kommuniserer stadig mer gjennom datamaskiner og mobiltelefoner?

Detailed information

  • Pages: 160
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215004556
  • Publication date: 18.08.2004
  • Book group: 226

Helene Uri

Helene Uri (f. 1964) er utdannet språkviter med doktorgrad i anvendt lingvistikk. Hun arbeider som forfatter og skriver både skjønnlitterære og faglitterære bøker. Uri er også professor II i kreativ skriving ved Norges Kreative Høyskole.
"Hva er språk" (2004) og universitetsromanen "De beste blant oss" (2006) er bare to av en rekke kritikerroste utgivelser.
More about the author