Choose format

In stock
NOK 299

hva er TILLIT

«hva er TILLIT» berører en rekke spørsmål som har med mellommenneskelige forhold å gjøre.
Folk flytter og reiser mer enn tidligere, og stadig møtes folk på tvers av kulturgrenser. Relasjoner mellom mennesker endrer seg, noe som krever etablering av nye tillitsforhold. Et velfungerende og flerkulturelt samfunn er utenkelig uten tillit. Samtidig er det svært mye i samfunnslivet som vitner om at mistilliten står sterkt: politikerforakt, høye gjerder mellom naboer, oppfordringer om ikke å stole på fremmede osv. hva er TILLIT viser en mulig vei inn et forskningsfelt som i løpet av få år har vokst betraktelig.

Harald Grimen var professor i profesjonsetikk ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo, og professor II ved Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen. Han arbeidet mye med grunnlagsproblemer i samfunnsvitenskapene.

Detailed information

  • Pages: 152
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215015163
  • Publication date: 24.08.2009
  • Book group: 217

Harald Grimen

Harald Grimen (1955-2011) var professor i profesjonsetikk ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og professor II ved Senter for vitskapsteori, Universitetet i Bergen. Han har utgitt en rekke bøker, blant annet "Samfunnsvitenskapelige tenkemåter" (3. utg. 2004) og "Hva er TILLIT" (2009).
More about the author