Choose format

In stock
NOK 519

Hva skal vi med historie?

Historiedidaktikk i teori og praksis. 2. utgave
Hva skal vi egentlig med historie? Spørsmålet er sentralt for alle som studerer og formidler historie. I denne boka forklares det hvorfor historiefaget er viktig, med utgangspunkt i flere av dets funksjoner.

For historielæreren er historie både kunnskapsstoff (teori) og selve formidlingen til elevene (praksis). Ofte blir teori og praksis oppfattet som to separate sfærer - men ikke i denne læreboka. Her gis faglig velfunderte råd til relevant og interessant undervisning.

Boken inneholder følgende kapitler:
Historie som erfaringsrom, samtidsorientering og forventningshorisont
Historie som myndiggjøring
Historie som identitet
Historie som demokratifostring
Historie som kategorisering
Historie som fortelling
Historie som prosess og sammenheng
Historie som sted på kartet
Historie som materiell kultur

Denne 2. utgaven av boka er både faglig oppdatert og forbedret med flere nye eksempler.

«Denne boken besvarer spørsmålet i tittelen, på en inspirerende og kunnskapsrik måte.»
- Kjersti Dybvig, lektor og forfatter, Bedre Skole nr. 4/2021

Lise Kvande og Nils Naastad har begge lang fartstid som førsteamanuensiser i samfunnsfagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. De har også arbeidet i grunn- og videregående skole.

Detailed information

  • Pages: 300
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215031149
  • Publication date: 29.01.2020
  • Book group: 217

Lise Kvande

Lise Kvande (f. 1967) er førsteamanuensis og dr. art. i historie. Hun underviser i samfunnsfagdidaktikk ved Program for lærerutdanning ved NTNU.
More about the author

Nils Naastad

Nils Naastad (f. 1952) er dr. art og førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk ved Program for Lærerutdanning ved NTNU. Han har også lang erfaring som lærer i videregående skole og grunnskolen. Naastad har utgitt en rekke bøker og artikler.
More about the author