Choose format

In stock
NOK 379

Hverdagsøyeblikkets dirrende kraft

Posthumane teorier i barnehagen
Boka retter oppmerksomheten mot de hverdagslige øyeblikkene i barndommen og setter disse i posthumane lys. Det handler om store og transformative hendelser som tilvenning i barnehagen, eller om små og fengende hverdagsepisoder.

Øyeblikk fasinerer, opptar alle sansene og dirrer av aktualitet i en tid da verden, som vi kjenner den, er i endring. Boka bidrar med begreper som kan utvide leserens teoretiske og pedagogiske tenkemåter.

Tanker og ideer som produseres i denne boka, er på ingen måte nye, revolusjonerende eller radikale. Ideene synliggjør heller det som allerede er, men som ofte forbigås, kanskje fordi vi ikke stopper opp og tenker kritisk om det som finnes rett foran oss. Forfatterne åpner for andre måter å se og forstå oss selv på - hva vi er og hva vi omgir oss av i barndommen, barnehagen og livet, og dermed hva som skaper oss.

Antologien er skrevet for studenter, profesjonsutøvere, forskere og tenkere i barnehagefeltet.

Redaktørene Lotta Johansson og Ann Merete Otterstad har med seg følgende bidragsytere: Svein Harald Bigum, Anita Tvedt Crisostomo, Constanse Elmenhorst, Marius Heimen, Gro Larsen, Beate Kristin Leirpoll, Kari Lerbak, Kjersti Amdal Nyhus, Marianne Cathrin Olsen og Nora Kolle Svensen.

Detailed information

  • Pages: 152
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215032429
  • Publication date: 28.08.2019
  • Book group: 215

Lotta Johansson

More about the author

Ann Merete Otterstad

Ann Merete Otterstad er dosent i pedagogikk ved Institutt for barnehagelærerutdanning på Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er utdannet førskolelærer med hovedfag i pedagogikk og har erfaringer med barnehagefaglig arbeid.
More about the author