Choose format

In stock
NOK 469

Hverdagspediatri

5. utgave
Boken gir praktisk hjelp og konkrete råd i situasjoner der allmennpraktikeren står overfor et sykt barn. I denne utgaven er hele boken revidert og oppdatert.
Hverdagspediatri forutsetter grunnleggende kunnskap i pediatri hos leseren. Forfatterne beskriver møter med pasient og foreldre, via prøvetaking til undersøkelse og praktiske tiltak. Leseren vil finne beskrivelser av de fleste tilstander og sykdommer som allmennpraktiserende leger møter, med størst vekt på faglig tilnærming og praktiske tiltak. Også mer spesielle og sjeldne tilstander blir behandlet. Ett kapittel er viet vaksinasjonspraksis i Norge.

Noen emner er tatt bort eller kortet ned i den nye utgaven, mens andre er utvidet. Noen emner er i sin helhet skrevet om. Noen nye emner er også lagt til i denne utgaven, blant annet et eget kapittel om barnevern. Forfatterne har likevel lagt størst vekt på å oppdatere medisinsk informasjon.

Allmennpraktiserende fastleger og helsestasjonsleger er hovedmålgruppen for denne boken. Etter flere år i markedet har boken vist seg å være aktuell også for turnuskandidater, barneleger, helsesøstre, medisinerstudenter, fysioterapeuter og kiropraktorer.

«Alt i alt er det en flott oppslagsbok som fortjener honnør - og ikke minst en fremtredende plass i reolene på legekontoret eller helsestasjonen.» Tom Sundar i Utposten.

«Jeg fant mange gode poenger som jeg vil anvende i min egen praksis og i undervisning av kolleger, sykepleiere og studenter.» Trond Flægstad i Tidsskrift for Den norske legeforening.

«Hverdagspediatri anbefales på det varmeste til allmennlegen og kolleger på vei inn i pediatrifaget. Den er "et must" for helsestasjonslegen/turnuskandidaten i distriktet og et nyttig oppslagsverk for helsesøstre.» Hilde Beate Gudim i Paidos, Tidsskrift for Norsk Barnelegeforening.

Detailed information

  • Pages: 480
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215014302
  • Publication date: 18.12.2009
  • Book group: 213

Anders Bjørkhaug

Anders Bjørkhaug arbeider i dag som barnelege ved Førde Sentralsjukehus.
More about the author

Ole Sverre Haga

Ole Sverre Haga har lang erfaring i pediatri fra flere sykehus og institusjoner. Han arbeider i dag ved Nordfjord Sykehus, parallelt med områdepediatri i alle Nordfjordkommunene.
More about the author