Choose format

NOK 499

Hvordan kommuner tenker

Politikk- og praksisnær forskning i kommunale virkeligheter
Denne boka presenterer aktuell forskning som angår norske kommuner og fylkeskommuner i dag; de 14 kapitlene tar for seg problemstillinger knyttet til hvordan kommunene skal forholde seg til nye oppgaver, økonomiske begrensninger, trender i organisasjonsteori, usikre framtidsprognoser, og hvordan kommuner og fylkeskommuner best kan bidra til en god samfunnsutvikling.

Problemstillingene spenner over dagsaktuelle temaer som vil være av interesse for dem som er konkret involvert i kommuner, slik som administrative ledere, prosjektledere, folkevalgte og ansatte i kommuner og fylkeskommuner. Boka bidrar også med analytisk og teoretisk kunnskap av interesse for studenter og undervisere på universiteter og høgskoler, samt andre som er interessert i politikk og samfunnsutvikling.
Alle bidragsyterne er skrevet av forskere ved forskningsinstituttet Telemarksforsking.

Redaktører er sosialantropolog (ph.d.) og førsteamanuensis Heidi Haukelien, Telemarksforsking og stedlig leder ved Senter for omsorgsforskning-sør, Universitetet i Sørøst-Norge og samfunnsøkonom og forsker (ph.d.) Trond Erik Lunder, Telemarksforsking.

Detailed information

  • Pages: 300
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215054551
  • Publication date: 28.06.2023
  • Book group: 214

Heidi Haukelien

Heidi Haukelien holds a Ph.D. in Social Anthropology and is a nurse. She is Associate Professor and Research Leader at Centre for Care Research, University of South-Eastern Norway, and Senior Researcher at Telemark Research Institute. Her research interests are in welfare politics and practices, gender, and history.
More about the author

Trond Erik Lunder

More about the author