Choose format

In stock
NOK 229

Hvordan skrive en litteraturgjennomgang?

En praktisk guide
I Hvordan skrive en litteraturgjennomgang? presenterer forfatteren en modell som beskriver hva en litteraturgjennomgang er, og hvordan man gjennomfører den steg for steg fra idé til ferdig dokument.

Modellen er basert på forfatterens egen undervisningserfaring fra feltet over mange år. Forfatteren bruker praktiske eksempler for å forklare de forskjellige delene i modellen og hvordan de henger sammen. Hvert kapittel inneholder refleksjonsoppgaver og tips til videre lesning.

Hvordan skrive en litteraturgjennomgang? er et uvurderlig verktøy for studenter som skal skrive en litteraturgjennomgang i forbindelse med en rapport, bacheloroppgave, masteroppgave eller doktorgradsavhandling. Den er også nyttig for andre som skal finne, sammenstille og presentere tidligere forskning.

Detailed information

  • Pages: 160
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215041391
  • Publication date: 29.10.2021
  • Book group: 214

Mats Persson

Mats Persson er førsteamanuensis i organisasjons- og ledelsesfag ved Høgskolen i Innlandet.
More about the author