Choose format

In stock
NOK 299

I bakvendtland

- kriminelle liv
Jeg begynte å reflektere rundt problemstillinger som: Hvorfor blir ungdom kriminelle? Hvorfor blir de gjengmedlemmer? Er ungdomstiden for innvandrerungdom mer sårbar enn for ungdom med norsk etnisk bakgrunn? På hvilke måter preges det kriminelle livet av traumer? Og hvordan er vold koblet opp mot tillit? Hvordan beskriver unge mennesker selv dette livet? Hva står på spill for dem?
Disse spørsmålene ledet forfatteren inn i forskningsprosjekter som denne boken fra 2011 bygger på. I bakvendtland er i hovedsak basert på intervjuer med femti innsatte i fem norske fengsler. Forfatteren har også snakket med fengselsbetjenter, prester, imamer og slektninger av innsatte. Boken er rik på innsikt, analyser og eksempler fra forsk­ningen.

Inger-Lise Lien presenterer ny kunnskap om det kriminelle hverdagslivet: volden, risikoen og «glansen» ved å leve av kriminalitet. Forfatteren beskriver push- og pullfaktorer som gjør at ungdom velger, og blir værende i en kriminell livssituasjon. Hun beskriver det systemet som ungdom rekrutteres inn i, og viser hvordan systemet påvirker individene psykisk og sosialt, slik at det er vanskelig å komme seg ut.

Boken er skrevet for sosialarbeidere og andre som skal hjelpe lov­brytere ut av kriminalitet, for studenter og lærere innen sosialt arbeid, sosiologi, antropologi, psykologi, barnevern og kriminologi. Den gir viktige­ innspill til politikere og går rett inn i diskusjonen om forholdet mellom straff, hjelp og tidlig intervensjon.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215059587
  • Publication date: 28.07.2021
  • Book group: 895

Inger-Lise Lien

Inger-Lise Lien er forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og har jobbet med gjeng­problematikk i mange år.
More about the author