Choose format

In stock
NOK 399

I begynnelsen var fortellingen

3. utgave
Fortellingen har en sentral plass i alle religioner og livssyn.

I denne boka møter vi fortellinger fra hinduisme, buddhisme, sikhisme, jødedom, kristendom og islam. Forfatterne vektlegger at gode fortellinger har mange dimensjoner, noe som innebærer at alle kan oppleve og forstå dem ut fra sin bakgrunn og sine interesser.

Forfatterne tar for seg rivaliserende og problematiske fortellinger, verdier, menneskesyn og kjønnsroller i fortellingene og dilemmaer knyttet til narrativitet og identitet. De tar også opp sentrale problemstillinger som gjelder fortellingens egenart og nødvendigheten av å avsløre andregjørende diskurser knyttet til kjønn, religion, kultur og etnisitet. Å bruke religionenes fortellinger i undervisningen gir en rekke gode muligheter, men forfatterne diskuterer også utfordringer.

I begynnelsen var fortellingen er skrevet for alle som er opptatt av fortelling og formidling av fortelling. Denne tredje utgaven er grundig revidert og oppdatert. Blant annet har maktkritiske perspektiver blitt tydeligere, med vekt på dekonstruksjon, avkolonisering og motfortellinger.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215055671
  • Publication date: 08.01.2024
  • Book group: 893

Halldis Breidlid

Halldis Breidlid er dosent ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, ved OsloMet. Sammen med Tove Nicolaisen har hun skrevet boka I begynnelsen var fortellingen, som har kommet ut på Universitetsforlaget i flere utgaver. Hun har også skrevet boka Sikher og boka Afrikansk religion og kristendom. Konflikt eller dialog. I tillegg har hun bidratt til en rekke andre fag- og pensumbøker. Hennes forskningsinteresser er sikhisme og sikher, buddhistiske tradisjoner, afrikanske tradisjonelle religioner, religionsmøter, literacy og fortellingstradisjoner.
More about the author

Tove Nicolaisen

Tove Nicolaisen er professor emerita ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanningen, ved OsloMet. Sammen med Halldis Breidlid har hun skrevet boka I begynnelsen var fortellingen, som har kommet ut på Universitetsforlaget i flere utgaver. Hun har også skrevet boka Hinduer og boka Fortellingene om Rama og Sita, samt doktoravhandling om hvordan barn med hindubakgrunn opplever religions- og livssynsundervisningen i norsk skole. Hun har i tillegg bidratt til en rekke andre fag- og pensumbøker. Hennes forskningsinteresser er hindutradisjoner, religionsmøter/dialog, religionenes kunst og fortellingstradisjoner.
More about the author