Choose format

In stock
NOK 569

I velferdsstatens frontlinje

barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleieres historie

Detailed information

  • Pages: 408
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215021638
  • Publication date: 13.06.2013
  • Book group: 223
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) ble etablert i 1993. Tre selvstendige forbund ble slått sammen for å gi større slagkraft, både i lønnskampen og i helse- og sosialpolitikken. Slikt ble det spenninger av.

Dette er historien om en helt unik fagforening. Den befinner seg i krysningspunktet mellom sosialpolitikken, det yrkesfaglige og den mer vanlige fagforeningsvirksomheten. Her er historien til forbundets kjerneområder der de fleste medlemmene har hatt sitt virke - omsorgen for utviklingshemmede, virksomheten på sosialkontorene og barnevernets arbeid i hjemmene og på institusjonene.

Denne rikt illustrerte boken forteller hvordan de tre yrkesgruppene fant sin profesjonsidentitet, kampene om lønns- og arbeidsforhold og om mennesker, episoder og hendelser som har vært med på å forme fagforeningens historie.

Jan Messel

Jan Messel (f. 1957) er ph.d i historie og forsker ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus. Doktoravhandlingen handlet om LOs forhold til «de nye gruppene» og han har tidligere skrevet flere bøker om fagforeningshistorie.
More about the author